Tv og Antenner

Dårligt tv signal ?

Et tv som viser dårligt tv signal.

Nyt TV eller Dårligt TV signal.

Har brug for hjælp til dit tv eller ønsker du et nyt tv? Ring til mig og vi finder en løsning.

Brug HF-tæt antennemateriel.

En af de største dræbere af et godt tv-signal er støj. Støj kommer fra flere
forskellige steder. Det kan komme fra luften i form at tv, radio og
mobilsignaler. og det kan komme fra elektriske apparater som mobiltelefoner,
computere, Wi-Fi signaler og meget andet elektrisk udstyr.

Derfor er det vigtige at bruge hf tætte stik, kabler, antennedåser,
fordeler, forstærkere og alt andet udstyr som kommer i forbindelse med
antenneinstallationen.

Men hvad betyder det at noget er hf tæt?

Det betyder at det er lavet af metal, eller at der er en
metal-folieafskærmning, som skærmer tv-signalet mod udefra kommende støj.

Et antennestik er
HF tæt når det har en yderkappe som er lavet af metal, og som derved sørger for
at radiobølger og andet støj, ikke kan komme ind og forstyrrer signalet inden i
stikket.

På samme måde er antenneforstærkere, fordeler osv. også hf tætte, når de er
lavet af metal, og/eller har en kappe af metal, som beskytter tv-signalet mod
udefrakommende støj.

Hele antenneinstallationen skal være HF tæt.

En kæde er ikke stærkere end dens svageste led. Det samme gør sig gældende
når du vil sikre et perfekt tv-signal. Derfor skal hele antenneinstallationen
være hf tæt.

Tv-signalet kommer typisk fra et antennestik i væggen, en tv-antenne på
taget, eller fra en parabol. Dette kaldes signalkilden.

Alle enhederne i antenneinstallationen (stik, kabler, fordeler osv.) er
forbundet fra signalkilden og hele vejen frem til alle boligens fjernsyn.

Derfor er det kritisk for en støjfri tv-installation, at hele
installationen, er hf tæt.

Hvis blot et enkelt stik, kabel, fordeler eller lign. ikke er hf tæt, så
kommer der støj ind i installationen, og det vil kunne ses på alle tv der er en
del af installationen.

Brug 7 mm antennekabel, og aldrig 5 mm.

I flere ældre boliger er der trukket antennekabel med en diameter på 5 mm,
rundt i vægge og lofter.

5mm antennekabel er ikke hf tæt, og indeholder typisk kun en enkelt inder
skærm til skærmning mod støj.

5 mm antennekabel var helt fint at bruge i gamle dage, hvor der ikke var så
mange kilder til signalstøj som der er i dag, men i dagens Danmark bør de ikke
bruges.

Jeg ved godt at det er nemt for mig at sige, at du skal trække nye kabler i
hele boligen, hvis du vil have et ordentligt signal så bør du holde dig langt
væk fra 5 mm kabel, og kun bruge 7 mm kabel som er godkendt som Klasse A.

7 mm antennekabel er bedre skærmet. Kablet har mindst 2 inder skærme, og
nogle gange endda 3, 4 eller 5 inder skærme. Disse skærme gør antennekablet hf
tæt, ved at blokere for udefrakommende støj, og sikrer dig et flot og støjfrit
tv-signal.

Til kabel-tv anbefaler vi at man bruger et antennekabel som er godkendt i
Klasse A, Klasse A+ eller Klasse A++.

For meget af det gode – pas på ikke at forstærke for meget.

Det er oplagt at tænke, og når man sætter en forstærker til, så skal den
bare have alt hvad den kan trække, så signalet bliver så forstærket som
overhovedet muligt.

Det er ikke altid tilfældet.

Et fladskærms-tv viser det bedste tv signal, hvis styrken på det signal som
tv’et modtager, er omkring 65 til 85 dB mV (Decibel Micro Volt).

Hvis tv-signalet ved signalkilden er 80 dB mV, og at stik, kabler mm dæmper
signalstyrken med 20 dB. Så er der 60 dB mV tilbage når signalet rammer tv’et.

Hvis tv-billede ikke er ordentligt, så kan man sætte en forstærker på, et
sted i installationen. Forstærkeren skal placeres så tæt på signalkilden som
muligt, da man ellers risikere at forstærke et signal der allerede har mistet
for meget signal. For at en antenneforstærker virker effektivt og kan levere et
klart billede kræves der omkring 60dBmV som indgangsspænding.

Forudsat at antenneinstallationen er som før beskrevet, og du sætter en
forstærkeren på der kan forstærke signalet med 18 dB til 30 dB, så vises det
bedste tv signal på tv’et, hvis forstærkeren indstilles til 20 dB. Det er altid
bedre at købe en kraftig forstærker og så justere den ned, end at købe en svag
forstærker og så bare skrue den helt op.

Nu har du så læst lidt om hvorfor der kan forekomme dårlit tv signal og hvordan det kan afhjælpes.

Tilbage til forsiden.